Persondatapolitik

Opdateret den 23. maj 2018

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor har vi pr. 23. maj 2018 forbedret vores persondatapolitik som er nemmere at forstå, giver dig bedre overblik og lever op til de Europæiske krav - GDPR (General Data Protection Regulation).

Persondatapolitik

1.0 Dataansvarlig

Byens Billeje ApS 
Enghavevej 76
1674 København V
Kontakt e-mail: salg@byensbilleje.dk
Cvr-nr. 33258801

2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din brug/din virksomheds brug af Byens Billeje.  

Vi indsamler personoplysninger om dig og dine ansatte for at kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de mindste- oplysninger, vi beder om.

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din virksomhed:

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr og betalingsoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af din booking hos os.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. 

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold af biler specifikt til dig og for at kunne optimere din oplevelse og vores forretning.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser er dit samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage,  sletter vi de oplysninger, som vi alene har indsamlet som følge af din accept til at modtage emails fra os.

Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din virksomhed til brug for vores markedsføring overfor dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Underleverandører

1) Hosting

Hertil anvendes Hosting4Real, som er GDPR kompliant.

De er placeret i Holland. Data center anvendes 

2) Email. 

Hertil anvendes SendGrid, som er GDPR kompliant.

De er placeret i USA. Der er lovligt grundlag for processering udenfor EU i form af "EU-US Privacy Shield" hos SendGrid. Der kan læses mere her: https://sendgrid.com/policies/privacy/

3) Marketing

Hertil anvendes Facebook og Google. Begge bruges til Monitorering, markedsføring og statistik.

De er placeret i Irland.

 

Vi bruger de underleverandører der fremgår af listen foroven til behandling af dine personoplysninger.

 

 

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ByensBilleje, skal du rette henvendelse på salg@byensbilleje.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på salg@byensbilleje.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på salg@byensbilleje.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

3.3 Dataportabilitet

Din adgang til at få udleveret data fra Byensbilleje er muligt i CSV eller SQL format. 

3.4 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.